.

[คนมีรถต้องรู้] ตรวจสภาพรถ ก่อนต่อภาษี กี่บาท ใช้เอกสารอะไรบ้าง รถอายุกี่ปีต้องตรวจ?


คนที่เพิ่งจะมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ใหม่ๆ อาจจะยังไม่ทราบว่าเมื่อรถของเราอายุมากขึ้น ก่อนการต่อภาษีรถในแต่ละปี จะต้องตรวจสภาพรถก่อนจึงจะสามารถทำการต่อภาษี (ชำระภาษี) ประจำปี วันนี้อนันต์มันนี่จึงขอรวบรวมข้อมูล สำหรับการตรวจสภาพรถ ก่อนต่อภาษี ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายกี่บาท ใช้เอกสารอะไรบ้าง ตรวจเช็กอะไรบ้าง สามารถไปตรวจสภาพรถได้ที่ไหน โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก ดังนี้เลย!

ตรวจสภาพรถ, ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์, ตรวจสภาพรถยนต์, ตรวจสภาพบิ๊กไบค์, ต่อภาษีรถ, ต่อภาษีรถยนต์, Car Check, Annual Car Tax, Yearly Car Tax,

📌 ทำไมต้องตรวจสภาพรถ (รถยนต์, รถจักรยานยนต์) :
รถที่จะนำมาใช้ในการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 หรือนำมาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 จะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับรถ ผู้โดยสารไปกับรถคันนั้น ผู้ขับขี่รถคันอื่นๆ คนเดินถนน รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ นั่นเองครับ

📌 รถที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพรถ ก่อนเสียภาษีประจำปี
1. รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน
2. รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถดังนี้
2.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
2.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
2.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
2.4 รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป

** การนับอายุการใช้งานของรถ ให้นับอายุทางทะเบียน โดยนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ถึงวันสิ้นสุดอายุภาษีประจำปี (วันครบกำหนดเสียภาษีประจำปี) **

📌 ตรวจสภาพรถ ที่ไหน
1. สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
2. หรือตรวจที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก ในจังหวัดนั้นๆก็ได้

** รถที่มีการดัดแปลงสภาพ รถที่เปลี่ยนสี เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยนชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถ หรือเลขเครื่องยนต์ รถที่ขาดต่ออายุทะเบียนเกิน 1 ปี รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วได้คืน รถเก่าที่มีเลขทะเบียนเป็นเลขทะเบียนรุ่นเก่า ( เช่น กท-00001, กทจ-0001 เป็นต้น) ฯลฯ ให้นำรถไปตรวจสภาพ ณ หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก **

📌 ระยะเวลาที่ต้องนำรถไปตรวจสภาพ
การตรวจสภาพรถ สามารถนำรถไปตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี

📌 ตรวจสภาพรถ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
คู่มือจดทะเบียนรถ (รถยนต์ : เล่มสีฟ้า / จักรยานยนต์ : เล่มสีเขียว) โดยสามารถใช้ได้ทั้งฉบับจริง หรือฉบับสำเนาก็ได้

ตรวจสภาพรถ, ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์, ตรวจสภาพรถยนต์, ตรวจสภาพบิ๊กไบค์, ต่อภาษีรถ, ต่อภาษีรถยนต์, Car Check, Annual Car Tax, Yearly Car Tax,

📌 ตรวจสภาพรถยนต์ ตรวจอะไรบ้าง
• ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของรถ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถ ลักษณะรถ หมายเลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์
• ตรวจสภาพของตัวรถ ไม่ว่าจะเป็นตัวถัง สี อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย พวงมาลัย ที่ปัดน้ำฝน ว่าพร้อมใช้งานมากน้อยขนาดไหน
• ตรวจสอบระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่
• ทดสอบประสิทธิภาพการเบรก โดยตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• ตรวจสอบวัดโคมไฟหน้า ทิศทางการเบี่ยงเบนของแสง และวัดค่าความเข้มของแสง
• ตรวจสอบวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ของรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
• รถยนต์เครื่องดีเซล ต้องตรวจควันดำ โดยระบบการกรองต้องไม่เกินร้อยละ 50 และระบบความทึบแสงต้องไม่เกินร้อยละ 45
• การตรวจวัดเสียงรถ ต้องไม่เกิน 100 เดซิเบล
• สำหรับรถใช้แก๊สนั้นจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติม คือ การตรวจ ทดสอบ เช็กตามข้อต่อ ตลอดจนท่อและอุปกรณ์แก๊สทั้งระบบ ว่ามีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่ โดยถังแก๊สต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี
• รถที่ติดถังแก๊สที่มีอายุเกิน 10 ปี จะมีการตรวจสอบว่ายังใช้งานได้ต่ออีกหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งว่ามีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากน้อยขนาดไหน ซึ่งถ้าตรวจสอบแล้วก็จะออกใบรับรองเพื่อยืดอายุการใช้งานต่อได้อีก 5 ปี ตามกฎหมาย

📌 ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ตรวจอะไรบ้าง
• ตรวจสอบสภาพโดยรวมของรถ ชุดสี ชุดแฟริ่ง กระจกมองหลัง ว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติหรือไม่
• เช็กระบบไฟส่องสว่าง ทั้งไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก และไฟเลี้ยว ต้องไม่มีหลอดไฟขาด สามารถส่องสว่างและใช้งานได้ทุกดวง
• ระบบเสียงแตร เวลากดต้องมีเสียงแตรดังออกมา
• ระบบเบรก ตรวจเช็กระบบเบรก สามารถหยุดหรือชะลอเบรกได้
• ค่าไอเสียมลพิษทางอากาศที่ถูกปล่อยว่าเป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่

** หากผลการตรวจสภาพปรากฏว่า รถอยู่ในเกณฑ์ผ่านการตรวจสภาพ สถานตรวจสภาพรถ จะออกใบรับรองการตรวจสภาพรถ ตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เราก็ใช้เอกสารนี้แหละครับ ไปใช้ประกอบการต่อภาษีรถ (ชำระภาษีประจำปี) **

** หากรถของเรามีข้อบกพร่อง ก็จะตรวจสภาพไม่ผ่านนะครับ แต่ก็ไม่ต้องเครียดครับ เราสามารถนำรถไปซ่อมปรับปรุงแล้วค่อยนำกลับมาตรวจสภาพอีกครั้งกับสถานตรวจสภาพรถที่เดิมภายใน 15 วัน ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์จ่ายค่าตรวจสภาพครึ่งหนึ่งของค่าบริการตรวจสภาพรถ แต่ถ้าเกิน 15 วันไปแล้ว หรือนำรถไปตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถที่อื่น จะต้องจ่ายราคาเต็มครับ **

📌 ค่าตรวจสภาพรถ (อัพเดทล่าสุด ปี 2565)
• รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
• รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 200 บาท
• รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 300 บาท

ตรวจสภาพรถ, ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์, ตรวจสภาพรถยนต์, ตรวจสภาพบิ๊กไบค์, ต่อภาษีรถ, ต่อภาษีรถยนต์, Car Check, Annual Car Tax, Yearly Car Tax,

หลังจากตรวจสภาพรถผ่านแล้ว เราจะได้เอกสาร เป็นใบรับรองการตรวจสภาพรถ เพื่อนำไปใช้ในการยื่นต่อภาษีรถประจำปี โดยจะต้องซื้อ พ.ร.บ. (ประกันภัยภาคบังคับ) ด้วยนะครับ  ราคาของ พ.ร.บ. จะแตกต่างกันตามประเภทของการใช้รถ สำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล จะมีราคาดังนี้ครับ

• รถส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ราคาอยู่ที่ 600 บาท
• รถส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 15 ที่นั่ง ราคาอยู่ที่ 1,100 บาท
• รถส่วนบุคคลเกิน 15 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง ราคาอยู่ที่ 2,050 บาท
• รถส่วนบุคคลเกิน 20 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 40 ที่นั่ง ราคาอยู่ที่ 3,200 บาท
• รถส่วนบุคคลเกิน 40 ที่นั่ง ราคาอยู่ที่ 3,740 บาท

# ราคา พ.ร.บ. ของรถจักรยานยนต์ ดังนี้ครับ
• รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 75 ซี.ซี. ราคาอยู่ที่ 161.57 บาท
• รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์เกิน 75-125 ซี.ซี ราคาอยู่ที่ 323.14 บาท
• รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์เกิน 125-150 ซี.ซี. ราคาอยู่ที่ 430.14 บาท
• รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป ราคาอยู่ที่ 645.21 บาท
• รถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ราคาอยู่ที่ 323.14 บาท

📌 เอกสารประกอบการต่อภาษีรถประจำปี
• พ.ร.บ. (ประกันภัยภาคบังคับ) ซื้อที่สถานตรวจสภาพรถก็ได้ หรือจะซื้อออนไลน์ ก็ได้ครับ
• เล่มทะเบียนรถ ฉบับจริง หรือสำเนาก็ได้ (มอเตอร์ไซค์ เตรียมเล่มสีเขียว, รถยนต์ เตรียมเล่มสีน้ำเงิน)
• ใบรับรองการตรวจสภาพรถ

รถยนต์เก่า หรือรถจักรยานยนต์เก่า ที่มีอายุถึงเกณฑ์ ต้องตรวจสภาพเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพราะใบรับรองการตรวจสภาพรถ เป็นอีกหนึ่งในเอกสารที่ใช้สำหรับการต่อภาษีรถประจำปี และที่สำคัญไปกว่านั้นคือเราจะได้ทราบสภาพรถของเรา ว่ามีความบกพร่องชำรุดหรือเสียหายที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยหรือไม่ เราจะได้แก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อยจะได้อุ่นใจปลอดภัยเมื่อนำไปขับขี่ครับ

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น