.

[LTF 2557]บลจ.บัวหลวง ย้ำลงทุนกองทุน LTF ลดหย่อนภาษี ได้ต่อเนื่องจนถึงปี 2559


กองทุนบัวหลวงย้ำผู้ลงทุนยังสามารถลงทุนกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ได้ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2559 พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศ ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมทัศนะการลงทุนระยะยาวในตราสารทุน ทั้งแนะลงทุน 2 กองทุน LTF ของบัวหลวง ที่ให้ผลตอบแทนย้อนหลังอยู่ในเกณฑ์ดี และได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ของวารสารการเงินธนาคาร

LTF บัวหลวง 2557

คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด กล่าวว่า ผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่กังวลหรือสับสนกับข้อมูลในช่วงนี้ ว่าการลงทุนใน LTF ขณะนี้ยังได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีหรือไม่ จึงขอเรียนย้ำให้ผู้ลงทุนทราบว่า การลงทุนในกองทุน LTF ปีนี้รวมถึงปี 2558 และ 2559 ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยู่ ขณะที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน RMF ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ซึ่งยังคงสามารถใช้สิทธิเพื่อสนับสนุนการออมสำหรับวัยเกษียณได้ต่อไป

สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนในกองทุน LTF เริ่มตั้งแต่ปี 2547 ผู้ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี 15% ของรายได้ และกำหนดเพดานไม่เกิน 5 แสนบาท สามารถขายคืนเมื่อถือครองครบ 5 ปีปฏิทินหรือถือลงทุนต่อไปเรื่อยๆ ก็ได้ ทั้งนี้ กองทุน LTF มีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศ อันจะส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ของไทยมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นในระยะยาว และส่งเสริมทัศนะการลงทุนระยะยาวในตราสารทุน

ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ระบุว่า ความนิยมลงทุนในกองทุน LTF เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19 ก.ย. 2557 พบว่า กองทุน LTF ทั้ง 52 กองทุน มีขนาดกองทุนประมาณ 2.45 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 26.77% ของกองทุนหุ้นทั้งหมด และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6.46% ของกองทุนทั้งหมดในอุตสาหกรรม ส่วนในปี 2556 กองทุน LTF มีเม็ดเงินรวมกัน ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ 2.14 แสนล้านบาท

bualuang ltf rmf mutual funds

ทั้งนี้ LTF ของ บลจ.บัวหลวง มี 2 กองทุน ได้แก่ บัวหลวงหุ้นระยะยาว (BLTF) และบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (BLTF75) เป็นทางเลือกสำหรับผู้ต้องการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น ทั้งรับความเสี่ยงได้ โดย BLTF75 จะลงทุนในหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 75% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี จึงมีความเสี่ยงโดยรวมต่ำกว่ากองทุน BLTF อย่างไรก็ดี ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 พบว่า กองทุน BLTF ครองผลงานระดับ 5 ดาวจาก Morningstar อีกทั้ง BLTF และ BLTF75 ยังได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ของวารสารการเงินธนาคารอีกด้วย

ผู้สนใจกองทุนทุกประเภทของกองทุนบัวหลวง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองทุนบัวหลวง โทร. 02-674-6488 กด 8 หรือสาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ หรือบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง, บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน หรือตัวแทนขายกองทุนรวมของกรุงเทพประกันชีวิต

ขอบคุณภาพจาก ธนาคารกรุงเทพ, บลจ.บัวหลวง

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *