.

กองทุน BSIRICG ประกาศจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหน่วย วันที่ 15 ต.ค. นี้


รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 24 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 0.10 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

กองทุน BSIRICG ประกาศจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหน่วย

กองทุน BSIRICG ประกาศจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหน่วย

เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ BSIRICG จ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 7.92 บาทต่อหน่วยลงทุน

สำหรับ BSIRICG เป็นกองทุนหุ้นไทยที่จะลงทุนในหุ้นที่มี CG Scoring (หุ้นที่ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี) โดยเน้นหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) หรือมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ หรือมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

กองทุนนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในงวดนั้น

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *