.

กรุงเทพประกันชีวิต เปิดตัวช่องทางใหม่ในการนำเสนอ ความคุ้มครองชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านช่องทางออนไลน์


กรุงเทพประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตรายแรกที่ได้รับอนุมัติจากคปภ. ขึ้นทะเบียนการทำธุรกรรมครบทั้ง 4 ด้าน พร้อมเปิดจำหน่ายแบบประกันออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ครั้งแรกในประเทศไทยกรุงเทพประกันชีวิต ออนไลน์กรุงเทพประกันชีวิต ผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชน เปิดตัวช่องทางใหม่ นำเสนอความคุ้มครองชีวิตอย่างเต็มรูปแบบผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้รับอนุมัติตามหลักเกณฑ์ คปภ. ครบทั้ง 4 ด้าน ตั้งแต่การเสนอขายจนถึงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายแรกในประเทศไทย ยกระดับด้านการบริหารงานและให้บริการที่ครอบคลุม สะดวก และปลอดภัยแก่ประชาชน พร้อมตอบรับกระแสความต้องการพฤติกรรมลูกค้าในยุคดิจิทัล

นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยว่า “การเปิดตัวช่องทางการนำเสนอกรมธรรม์ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ นับเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งพัฒนาด้านธุรกิจประกันภัยผ่านดิจิทัล เพื่อยกระดับการดำเนินงานและบริการ ที่กรุงเทพประกันชีวิตได้มีการผลักดันและพัฒนามาโดยตลอดอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายขาย ในด้านการวางแผนงาน นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้า และการให้บริการหลังการขายที่รวดเร็ว”
ประกันชีวิตออนไลน์, กรุงเทพประกันชีวิต
กรุงเทพประกันชีวิต ได้ริเริ่มการพัฒนาช่องทางการขายแบบประกันออนไลน์ เดินหน้าพัฒนาจนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001:2013 พร้อมได้รับการอนุมัติให้ขายแบบประกันออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบตามหลักเกณฑ์ของคปภ. ครบทั้ง 4 ด้าน เป็นรายแรกในประเทศไทย อันประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่

• การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งประเภทคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน (Smart MRTA) และประเภทกรมธรรม์สามัญ (Smart Insured)

• การใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย มีระบบสำหรับตัวแทนจัดทำใบเสนอขาย และนำส่งใบคำขอแบบออนไลน์ เข้ากระบวนการพิจารณารับประกันภัย (Smart App)

• การชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การยื่นคำร้อง เรียกร้องสินไหม ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (eClaim)

• การออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำ จัดเก็บ และนำส่งไฟล์เอกสารสัญญาในกรมธรรม์ และใบเสร็จรับเบี้ยประกันภัย ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ePolicy eEndorse และ eReceipt ) ให้ผู้เอาประกันภัย

โดยช่องทางการขายที่ครบวงจร และการรับรองมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศดังกล่าว ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อกรมธรรม์ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย

และบริษัทได้เปิดจำหน่ายแบบประกันผ่านระบบออนไลน์แบบแรก คือ บีแอลเอ สมาร์ท เซฟวิ่ง 168 แบบประกันสะสมทรัพย์ที่ช่วยบริหารจัดการเงินออม ซึ่งจำหน่ายทั้งในช่องทางออนไลน์และตัวแทน ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี คุ้มครองยาว 16 ปี รับเงินคืนทุกปี รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 1,102% และความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 1,000% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สร้างความมั่นใจด้วยอนาคตที่มั่นคง

BLA Smart Saving 168

นอกเหนือจากการพัฒนาช่องทางใหม่ กรุงเทพประกันชีวิตยังพัฒนาแอพพลิเคชั่น BLA-GMC (Member Care) สำหรับผู้เอาประกันกลุ่ม เพื่อเป็นช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลความคุ้มครอง ผลประโยชน์ ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกผู้เอาประกันภัยผ่านทางสมาร์ทโฟน ทั้งในระบบ IOS และ Android เพื่อขยายช่องทางการบริการที่ครอบคลุม และสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้า พร้อมคำนวณเบี้ยประกันภัย และซื้อกรมธรรม์ออนไลน์ได้เลยที่ www.bangkoklife.com/online

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น