.

กองทุนบัวหลวง จ่ายปันผล 2 กองทุนหุ้นไทย (BKD และ BSIRIGC) 14 ก.ค. นี้


กองทุนบัวหลวงประกาศจ่ายปันผล 2 กองทุนหุ้นไทย (กองทุน BKD และกองทุน BSIRIGC) วันที่ 14 ก.ค. นี้ พร้อมเผยจุดเด่นการบริหารกองทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สม่ำเสมอ

กองทุนหุ้นไทย , กองทุน BKD ,กองทุน BSIRIGC,

รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงเตรียมจ่ายปันผลกองทุนหุ้นไทยทั้งหมด 2 กองทุนด้วยกัน ได้แก่ กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล (BKD) กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 24 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 ในอัตรา 0.3603 บาทต่อหน่วยลงทุน และ กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) พร้อมที่จะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 23 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหน่วยลงทุน

โดยทั้ง 2 กองทุนนี้ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามกำหนด ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นี้

สำหรับ การลงทุนในตลาดหุ้นไทยนั้น กองทุนบัวหลวงมองว่า ยังมีปัจจัยบวกสนับสนุนจากแนวโน้มการเร่งจัดหาและกระจายวัคซีน ซึ่งหากดำเนินการได้ดี ก็จะมีส่วนสนับสนุนให้ควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงฟื้นตัว ส่งผลเชิงบวกต่อการส่งออก ซึ่งถือเป็นภาคที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย รวมทั้งหุ้นไทยด้วย ซึ่งหากนักลงทุนมองเห็นภาพเดียวกันนี้ ก็สามารถจัดสรรเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทยได้ โดยในกรณีที่ต้องการผลตอบแทนระหว่างทาง แนะนำให้เลือกลงทุนในกองทุนหุ้นไทยที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

จุดเด่นของกองทุนบัวหลวงในการบริหารกองทุน คือ การยึดถือปรัชญาการลงทุน โดยเน้นแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการลงทุนอย่างรอบคอบ ไม่เสี่ยงมากจนเกินควร ขณะที่กระบวนการลงทุน (Process) เน้นให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่ดี (Good Performance) โดยใช้หลักการการคัดเลือกตราสารลงทุน มุ่งไปที่ปัจจัยพื้นฐานที่ดี มีความชัดเจนของความสามารถในการทำกำไร และสามารถลงทุนได้ในระยะยาว (Good Stock) รวมกับการจับจังหวะการเข้าซื้อขายที่ดี (Good Trade) ตรงกับสิ่งที่เรายึดถือมาตลอด คือ Good Stock + Good Trade = Good Performance

ทั้งนี้ BKD เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว ในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ปีละ 2 ครั้ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในอัตรา 95% จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในงวดนั้น

ส่วน BSIRICG จะลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มี CG Scoring คือ ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) หรือมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ หรือมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนนี้มีนโยบายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในงวดนั้น

BSIRIGC

สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยลงทุนกับกองทุนบัวหลวง สามารถใช้บริการเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยบริการดังกล่าว ใช้ได้สำหรับผู้ลงทุนที่ Update หรือ Download โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ Version 3.9.1 ขึ้นไปเท่านั้น

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *