.

ฝากประจำรายเดือน ดอกเบี้ยสูง 3.125%+ เงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี @ ธ.กรุงเทพ รับ 3 เด้ง!


มาฝึกนิสัยการออมเงิน กับเงินฝากประจำ สินมัธยะทรัพย์ทวี ธนาคารกรุงเทพ กันเถอะ  ธนาคารกรุงเทพ  ให้นิยามบัญชีเงินฝากประจำนี้ว่า “เพื่ออนาคตที่ปลอดภาษี และทวีดอกเบี้ย โครงการเงินฝากที่ให้เงินออมของท่าน  เพิ่มขึ้นทุกเดือน  ด้วยดอกเบี้ยอัตราพิเศษ”

พื่อฝึกให้ท่านเก็บออมเงิน  อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน  และได้ผลตอบแทนที่แน่นอน   อนันต์มันนี่ จึงขอแนะนำบริการบัญชีเงินฝาก  สินมัธยะทรัพย์ทวี  ที่ให้ท่านจะได้รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอ  ในอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ  ประเภท 1 ปี

เพียงเริ่มต้นเปิดบัญชีเงินฝาก  สินมัธยะทรัพย์ทวี  ที่ธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ  ได้ตั้งแต่  1,000 บาท  ถึง  25,000 บาท จากนั้นในแต่ละเดือน เพียงแต่ฝากเงินตามจำนวนที่ท่าน  ได้ระบุไว้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี ท่านก็จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เป็นดอกเบี้ยทบต้น ทั้งยังไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยจำนวนนี้

จุดเด่น :

 • เริ่มฝากด้วยเงินจำนวนไม่มาก ตามความสามารถในการออมของเรา
 • รับอัตราดอกเบี้ยสูง 3.125% ต่อปี (24 เดือน) และ 3.375% ต่อปี (36-60เดือน)  ณ 22 มี.ค. 56
 • ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี
 • รับดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อทบต้นในการคิดดอกเบี้ยในรอบต่อไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

 • บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ระยะเวลาการฝากมีให้เลือกตั้งแต่ 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน หรือ 60 เดือน
 • ท่านจะได้รับดอกเบี้ยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข
 • จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และมีจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชีไม่เกิน 600,000 บาท
 • ฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยนำฝากเงินประจำเดือนไม่เกินวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นๆ
 • การผิดนัดการฝากเกิน 2 ครั้ง ท่านจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
 • การผิดนัดการฝากเกิน 4 ครั้ง ถือว่าผิดสัญญา ท่านจะไม่สามารถฝากต่อได้ ต้องปิดบัญชี โดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
 • การถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชีซึ่งท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ฝากเงิน บัญชีเงินฝากประจำ สินมัธยะทรัพย์ทวี
(เมื่อฝากติดต่อกันตั้งแต่ 12 งวดขึ้นไปนับแต่วันที่เปิดบัญชี หรือยื่นคำขอสินเชื่อบ้านบัวหลวงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังเงินฝากครบกำหนด)

เรียกได้ว่าเป็น บัญชีเงินฝาก 3 เด้ง เลยทีเดียว คือ เด้งที่ 1 รับอัตราดอกเบี้ยสูง, เด้งที่ 2  ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี และสุดท้ายเด้งที่ 3  รับส่วนลด ค่าใช้จ่าย และอัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบ้านบัวหลวง    อนันต์มันนี่เห็นว่าเหมาะสำหรับการเก็บออมระยะยาว และหากท่านวางแผนจะซื้อบ้านในอนาคต เริ่มต้นเตรียมความพร้อมก่อนซื้อบ้านตั้งแต่วันนี้ เพื่อความคุ้มค่าในอนาคต ด้วยบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ที่นอกจากจะให้ดอกเบี้ยสูงแล้ว ท่านยังจะได้รับสิทธิพิเศษ

ขอบคุณ : ข้อมูลเงินฝากประจำ สินมัธยะทรัพย์ทวี จากธนาคารกรุงเทพ

Like & Share This :

Comments


 1. By Tada

  ตอบกลับ

 2. ตอบกลับ

 3. ตอบกลับ

 4. ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น