.

ธ.กรุงเทพ ชวนเด็กไทย สร้างวินัยการออม มอบสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เป็นของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564


ธนาคารกรุงเทพ ชวนเด็กไทย สร้างวินัยการออม มอบสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เป็นของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 ฝึกวางแผนอนาคต รู้จักเก็บ รู้จักใช้

สมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมรณรงค์ให้เด็กไทยมีจิตสำนึกรักการออม พร้อมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และฝึกฝนการทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย ปลูกฝังวินัยรู้จักเก็บ รู้จักใช้ เพื่อเริ่มต้นวางแผนอนาคตตั้งแต่วัยเด็ก ผ่านการจัดทำสมุดวันเด็ก ประจำปี 2564 ที่ออกแบบเป็นสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย มอบให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ นำไปแจกจ่ายให้แก่เด็ก ๆ เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยหรือในช่วงเปิดเทอม

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพ ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังวินัยการเก็บออมของเด็กไทย เพื่อเริ่มต้นสำหรับการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงในอนาคต โดยเฉพาะในยามที่ต้องเผชิญภาวะวิกฤตหรือความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะการมีเงินออมเก็บสะสมไว้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ และยังช่วยรักษาความฝันของเด็ก ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งใจไว้โดยไม่สะดุดเพราะปัญหาหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

“การเผชิญวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญยิ่งของการเก็บออมที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งพวกเราต้องช่วยกันปลูกฝังให้เด็ก ๆ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และเกิดพฤติกรรมเก็บออม เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ หรือมีเงินเก็บสำหรับทำตามความฝันที่พวกเขาตั้งใจไว้ได้ ดังนั้น ธนาคารกรุงเทพจึงอยากมีส่วนร่วมเพื่อสร้างวินัยการออม รวมถึงฝึกทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ผ่านสมุดวันเด็กของธนาคารกรุงเทพ โดยถือโอกาสวันเด็กในปี 2564 เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังนิสัยรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ตั้งแต่เด็ก และยังหวังว่านิสัยเหล่านี้จะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันพวกเขาจากปัญหาหนี้สินและการใช้จ่ายเกินตัวเมื่อเติบโตขึ้น”

สำหรับสมุดวันเด็ก ประจำปี 2564 ของธนาคารกรุงเทพนั้น ได้จัดทำขึ้น 2 แบบ คือ ขนาด A5 สำหรับกลุ่มเด็กเล็ก ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยขนาดเล่มจะใหญ่กว่า ทำให้ง่ายต่อการบันทึกรายรับ- รายจ่ายของเด็ก ๆ ในแต่ละวัน ซึ่งนอกจากจะช่วยฝึกนิสัยการเก็บออมแล้ว จุดเด่นของสมุดวันเด็กของธนาคารกรุงเทพ สำหรับเด็กเล็กในปีนี้ ยังช่วยปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย เพราะกระดาษที่เลือกใช้ทำสมุดมาจากสวนไม้ที่ได้รับมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืน กำหนดพื้นที่อนุรักษ์ไว้อย่างน้อย 10% ของพื้นที่ เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่เนื้อในของกระดาษยังเป็นกระดาษถนอมสายตา (Green Read) ซึ่งจะดีต่อสายตาของเด็ก ๆ ขณะเขียนบันทึกอีกด้วย

สมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย

ส่วนอีกหนึ่งแบบ คือ ขนาด Passbook สำหรับกลุ่มเด็กโต ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เน้นดีไซน์ที่มีความครีเอทีฟ ทำให้เด็ก ๆ อยากเขียน อยากบันทึก รวมทั้งขนาดของสมุดที่มีขนาดเท่ากับขนาดของสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคาร ช่วยสร้างความคุ้นเคย และทำให้เด็ก ๆ อยากเก็บออมเงินในธนาคาร เพื่อมีสมุดบัญชีเงินฝากจริง ๆ ของตัวเองในอนาคตต่อไป

“ในส่วนของการจัดสรรสมุดวันเด็กประจำปี 2564 เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็ก ๆ นั้น ทางธนาคารได้กระจายสมุดไปยังสาขาธนาคาร เพื่อนำไปส่งมอบให้โรงเรียนที่ธนาคารสนับสนุน เช่น โรงเรียนที่ธนาคารบริจาคอาคารเรียนให้ โรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED โรงเรียนที่ธนาคารช่วยฟื้นฟูจากน้ำท่วมในโครงการพลังน้ำใจไทย และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมกว่า 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ ให้โรงเรียนพิจารณาแจกจ่ายให้แก่เด็ก ๆ เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยหรือในช่วงเปิดเทอม ซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ของธนาคารในฐานะ “เพื่อนคู่คิด” ที่พร้อมนำเสนอและส่งมอบสิ่งดี ๆ รวมทั้งอยู่เคียงข้างกับคนไทยทุกคนในทุกสถานการณ์ เพื่อร่วมฝ่าทุกวิกฤตไปด้วยกัน”

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *