.

เงินฝากประจำ 4, 10 เดือน ดอกเบี้ยสูง 2.50%, 2.75% เลือกได้ตรงใจ จากธนาคารกรุงเทพ


เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพ มอบข้อเสนอเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลา 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูง 2.75% ต่อปี และเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลา 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยยอดเงินเปิดบัญชีตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้สร้างสรรค์ข้อเสนอใหม่ล่าสุดสำหรับการออมเงิน โดยขอเชิญชวนกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลา 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี และระยะเวลา 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนับเป็นกิจกรรมรณรงค์เงินฝากพิเศษ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

การมอบข้อเสนอบัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือน และ 4 เดือนในครั้งนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้ารายย่อยของธนาคารที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยข้อเสนอที่ธนาคารมอบให้ทั้งอัตราดอกเบี้ยที่สูงจูงใจ ระยะเวลาการฝากที่สามารถเลือกได้ และด้วยจำนวนเงินฝากขั้นต่ำเพียง 200,000 บาท จะสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

เงื่อนไขบริการ

 • ให้บริการลูกค้าทั่วไป ยกเว้น ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ สถาบันการเงิน กองทุน และสหกรณ์ออมทรัพย์
 • ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชี และฝากเงินแต่ละยอดเงินฝาก ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อยอดเงินฝากครบกำหนด
 • เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หากผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่า
 • ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้นกรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด
 • หากผู้ฝากฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
 • หากผู้ฝากฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากสะสมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก
 • รายละเอียดอื่น โปรดศึกษาจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร

bbl-fixed-4-10-months-deposit
แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประเภทดังกล่าวได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก ธนาคารกรุงเทพ

Like & Share This :

Comments


 1. By ทานะกะ

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

   • By ทานะกะ

    ตอบกลับ

    • By AnanMoney

     ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น