.

ธ.กรุงเทพ ครองตำแหน่ง Bank of the Year 2016 ครั้งที่ 9 ในรอบ 10 ปีหลัง


ธนาคารกรุงเทพ ได้รับการยกย่องจากวารสารการเงินธนาคาร ครองตำแหน่ง Bank of the Year 2016 ครั้งที่ 9 ในรอบ 10 ปีหลัง

Bank of the Year 2016

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศยกย่องจากวารสารการเงินธนาคารครองตำแหน่ง ‘ธนาคารแห่งปี 2559 หรือ Bank of the Year 2016’ นับเป็นครั้งที่ 9 ในรอบ 10 ปีหลัง หรือตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 ที่ธนาคารกรุงเทพสามารถคว้าตำแหน่งดังกล่าว โดยธนาคารยังคงมีผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิสูงเป็นอันดับ 3 ของระบบธนาคารพาณิชย์ที่ 34,180.63 ล้านบาท มีกำไรสุทธิต่อหุ้นสูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่ 17.91 บาทต่อหุ้น และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) สูงเป็นอันดับ 2 ที่ 23.86%

นอกเหนือจากประสิทธิภาพในการทำกำไรแล้ว ธนาคารกรุงเทพได้ยึดหลักความระมัดระวังด้วยการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2558 ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 101,755.09 ล้านบาท คิดเป็น 5.44% ของสินเชื่อ ขณะที่มีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS) รวมทั้งสิ้น 17.87% ประกอบด้วยเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่ระดับ 15.78% และเงินกองทุนขั้นที่ 2 ที่ระดับ 2.09% นอกจากนี้ธนาคารยังเน้นการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพสินเชื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือลูกค้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ส่งผลให้มียอด NPL ในระดับต่ำเพียง 2.75% ในปี 2559 ธนาคารกำลังปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจในหลายด้าน เช่น ธนาคารดิจิทัล ระบบชำระเงิน รวมถึงกลยุทธ์ด้านช่องทางการให้บริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะมีความสามารถและความคล่องตัว เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้า ควบคู่กับการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล และความสะดวกสบายในการดำเนินธุรกรรมผ่านช่องทางบริการทุกช่องทาง ทุกที่ ทุกเวลา และทุกกลุ่มลูกค้า

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น