.

[IPO]กองทุน RMF บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ “BBASICRMF” จองซื้อ 8-14 พ.ค. นี้ เริ่มที่ 5,000


อนันต์มันนี่ ไม่ได้เขียนแนะนำเรื่องกองทุนรวม จะว่าไปแล้วก็เป็นเวลานานพอสมควรเลยเนาะ พอดีช่วงนี้มีกองทุนรวมเพื่อการลงทุนระยะยาว และลดหย่อนภาษี กองใหม่กำลังเสนอขาย IPO พอดี ก็เลยเขียนแนะนำแจ้งข่าวแฟนๆ อนันต์มันนี่ ให้ได้ทราบกันจ๊ากองทุน บัวหลวงปัจจัย 4 เปิดจอง IPOบลจ.บัวหลวง ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมชื่อดังในเครือ ธนาคารกรุงเทพ หรือเรียกกันง่ายๆว่า กองทุนบัวหลวง เปิดตัวกองทุน RMF กองใหม่ ชื่อว่า “บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ” ชื่อย่อคือ “BBASICRMF” โดยเสนอขาย IPO แล้วนะ ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 พ.ค. 2557 นี้

กองทุน BBASICRMF “บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ” จะเน้นลงทุนในหุ้นของกิจการที่ทุกคนจำเป็น “ต้องกิน ต้องใช้” โดยที่ผู้ลงทุนยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามเงื่อนไขการลงทุนของ RMF ทั้งนี้ BBASICRMF มีนโยบายเน้นการลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่

  • อาหาร
  • ที่อยู่อาศัย
  • เครื่องนุ่งห่ม
  • ยารักษาโรค (สุขภาพ)

โดยจะเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในกลุ่มเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจการบริการ ได้แก่ หมวดการแพทย์ และหมวดพาณิชย์ รวมกันเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะพิจารณาลงทุนตามโอกาสในช่วงเวลานั้นๆ โดยจะบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ “BBASICRMF” เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสะสมความมั่งคั่งสำหรับไว้ใช้ในวัยเกษียณ รวมทั้งต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว โดยไม่หวั่นไหวกับความผันผวนในระยะสั้น

สำหรับมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 5,000 บาท ซื้อครั้งต่อไป 500 บาท เสนอขายครั้งแรก 8-14 พ.ค.2557 นี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายกองทุนรวมของกรุงเทพประกันชีวิต บล.บัวหลวง บล.โนมูระ พัฒนสิน หรือที่ กองทุนบัวหลวง โทร.02-674-6488 กด 8 หรือที่ www.bblam.co.th

*ข้อแนะนำการลงทุน*
+การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
+การลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานและคู่มือภาษีของ RMF ก่อนการตัดสินใจลงทุน
+กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้

ขอบคุณภาพและข่าวประชาสัมพันธ์จาก บลจ.บัวหลวง

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *