.

กองทุนบัวหลวง เดินหน้าปันผลสำหรับ กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล และกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล


กองทุนบัวหลวง เดินหน้าปันผลสำหรับ กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล หรือ BBASICDLTF และกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล หรือ BSIRICG

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง)เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา กองทุนบัวหลวงมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยกองทุนเพิ่มอีก 2 กองทุน ได้แก่ BBASICDLTF และ BSIRICG เม็ดเงินรวมกันกว่า 327 ล้านบาท ก่อนหน้านี้กองทุนบัวหลวงมีการจ่ายไปแล้วในเดือนกันยายนและตุลาคม จำนวน 4 กองทุน คิดเป็นเม็ดเงินกว่า 131 ล้านบาทเท่ากับในสองเดือนนี้มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยแล้วกว่า 458 ล้านบาท การจ่ายครั้งนี้มาจากผลการดำเนินงานสะสม

โดย BBASICDLTF จ่ายปันผลในอัตรา 0.22 บาทต่อหน่วยฯ และ BSIRICG ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วยฯ โดยลูกค้าทั้งสองกองนี้รับเงินวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ถือหน่วยฯกองทุน BSIRICG ในปีนี้ได้รับผลตอบแทนต่อเนื่องโดยได้รับเงินปันผล รวมแล้ว 1.09 บาทต่อหน่วยฯขณะที่ BBASICDLTF เป็นการจ่ายปันผลครั้งแรกนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปลายปีที่ผ่านมา

นายพีรพงศ์ กล่าวต่อว่า ทั้งสองกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมจากผู้ถือหน่วยมาก โดย BSIRICG มีขนาดกองทุนกว่า 5,700 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นเพราะการคัดเลือกหุ้นลงทุนที่เน้นหุ้นของบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี พร้อมๆกับมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี อีกทั้งกองทุนนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผลด้วยข้อมูล ณ วันที่29 กันยายนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีมาของกองทุนนี้สามารถให้ผลตอบแทนประมาณ 12.67% ต่อปี (ดูตารางผลตอบแทนเพิ่มเติม)

BBASICDLTF, BSIRICG, Dividend

สำหรับกองทุน BBASICDLTF ตั้งกองทุนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาด้วยขนาดกองทุนกว่า 6 พันล้านบาท ซึ่งนอกจากจะเป็นกองทุน LTF แล้วด้วยนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในธุรกิจที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตไปกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของคนชั้นกลาง สังคมผู้สูงอายุ และเศรษฐกิจประเทศไทย ธุรกิจเหล่านี้จะได้ประโยชน์จากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ และที่สำคัญถ้าธุรกิจที่ลงทุนมีการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกด้วย ประโยชน์ที่บริษัทนั้นๆจะได้ ก็จะไม่ใช่เฉพาะในไทย แต่ยังเป็นไปในประเทศที่อื่นๆด้วย ซึ่งผลประกอบการก็จะสะท้อนมาในราคาหุ้นที่กองทุนฯเข้าไปลงทุน

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการลงทุนได้ที่กองทุนบัวหลวงโทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์บัวหลว งบมจ.หลักทรัพย์โนมูระพัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) บจ.หลักทรัพย์เอเชียพลัส และ บมจ.หลักทรัพย์ภัทร นอกจากนี้ยังสามารถซื้อขายผ่านออนไลน์ B-Channel Webpage ที่ www.bblam.co.th หรือที่ B-Channel Application ทั้งระบบ IOS และ Android

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *