.

ฝาก/เก็บ/ออมเงินให้ลูก ดอกเบี้ยสูง 3.125% กับเงินฝากประจำ บัวหลวงคิดส์ @ ธนาคารกรุงเทพ ฝากได้ตั้งแต่แรกเกิด จ๊า!


bangkokbank-bualung-kids-fixed-deposit-for-kidsมีมานานแล้ว บัญชีเงินฝากบัวหลวงคิดส์ สำหรับการฝากประจำให้กับเด็กๆ ให้กับลูกๆ เป็นเงินฝากประจำ รายเดือน ให้ดอกเบี้ยสูง เพื่อส่งเสริมการออมเงินสำหรับเด็กๆ ที่ให้ดอกเบี้ยสูง 3.125% ต่อปี*

ระยะเวลารับฝาก : วันนี้ – เป็นต้นไป

สาขาที่รับฝาก : ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ทั่วประเทศ

สำหรับ : สำหรับเด็กที่มีอายุ ตั้งแต่แรกเกิด – 14 ปีบริบูรณ์

อัตราดอกเบี้ย : 3.125% ต่อปี *ณ. 04/03/2556*
+ดอกเบี้ย ตามประกาศของธนาคารกรุงเทพ*

จำนวนเงินเปิดบัญชี :
เปิดบัญชี และฝากประจำรายเดือน เท่าๆกันทุกเดือน ตั้งแต่ 500 – 25,000 บาท/เดือน
-ระยะเวลาฝาก 24 เดือน

โปรโมชั่นพิเศษ :
รับฟรี! กระเป๋าดินสอ เอคโคจิ๋วก้องโลก จำนวน 1 ใบ มูลค่า 60 บาท* เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากบัวหลวงคิดส์ หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี วันนี้ – 30 เมษายน 2556
*มูลค่าของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี เมื่อฝากเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน*

จุดเด่น :
-ฝากประจำระยะยาว ได้ดอกเบี้ยสูง
-ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข
-ฝากได้สะดวกทั้งทางเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องบัวหลวงเงินฝากฉับไว บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง
-เริ่มฝากได้ตั้งแต่แรกเกิด
-เป็นเงินฝากสำหรับเด็กๆ นักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมนิสัยการออมเงิน
-ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

จุดที่ต้องพิจารณา :
-จะต้องฝากแบบประจำทุกเดือน ในจำนวนที่เท่ากันตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร
-โดยนำฝากเงินประจำเดือนไม่เกินวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นๆ
-การถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชีซึ่งท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่วางแผนฝากเงิน เก็บเงินไว้ให้ลูกน้อย อายุตั้งแต่แรกเกิด – 14 ปี และเพื่อฝึกนิสัยการออม ในระยะยาวให้เด็กๆ เงินฝากประจำ บัวหลวงคิดส์ จากธนาคารกรุงเทพ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมาก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ นะจ๊า

ขอบคุณ : ธนาคารกรุงเทพ

Like & Share This :

Comments


  1. By thinning hair products for women

    ตอบกลับ

  2. By boxing news online

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น