.

Review! SMS Alert BBL แจ้งเงินเข้า เงินออก รู้ได้ทันที by ธ.กรุงเทพ ค่าบริการ SMS 15฿/เดือนจ๊า


bangkok-bank-sms-alert-money-transactionsธนาคารกรุงเทพ “BBL” จัดให้แล้วนะจ๊ะ กับบริการ SMS เงินเข้า เงินออก รู้ได้ทันที เหมือนมีเลขาสาวๆ ส่วนตัว จ่ายเพียง 15 บาท ต่อเดือน เท่านั้น

บริการ : SMS เงินเข้า เงินออก รู้ได้ทันที

ให้บริการโดย : ธนาคารกรุงเทพ “BBL”

สำหรับ : ลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์, กระแสรายวัน

ค่าบริการ : 15 บาท / เดือน / บัญชี (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) โดยจะหักเงินในบัญชีทุกเดือน

การแจ้งเตือน : SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก ด้วยการแจ้งเป็น SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย ของท่านเมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้น

 • มียอดเงินเข้า หรือออกจากบัญชีตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 • มีรายการฝากเช็ค หรือเช็คคืน
 • มีรายการเงินโอนหรือชำระเงิน ผ่านระบบอัตโนมัติ
 • สรุปยอดเงินในบัญชีรายสัปดาห์

พิเศษ : ค่าธรรมเนียม 2 เดือนแรก* เมื่อสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธ.ค. 2560
*สงวนสิทธิ์สำหรับบัญชีที่สมัครบริการใหม่ และไม่เคยได้รับโปรโมชั่นของบริการ SMS Account Alert มาก่อนเท่านั้น

ท่านสามารถสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก ได้ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม สาขาของธนาคารกรุงเทพ หรือติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. (66) 0-2645-6655 โดยสามารถเลือกรับข้อความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากที่เครื่องเอทีเอ็ม

 1. สอดบัตรแล้วกดรหัสบัตรตามขั้นตอนปกติ
 2. เลือกภาษาที่ต้องการ (เลือกภาษาไทย หากต้องการรับ SMS เป็นภาษาไทย หรือเลือกภาษาอังกฤษ หากต้องการรับ SMS เป็นภาษาอังกฤษ)
 3. เลือกเมนู “สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ”
 4. เลือกเมนู “บริการ SMS” จากนั้น เลือกเมนู “SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี” และเลือกเมนู “สมัครบริการ”
 5. อ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก จากนั้น กดปุ่ม “ยอมรับ”
 6. เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก
 7. ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักที่ท่านต้องการรับ SMS จากนั้น กดปุ่ม “ถูกต้อง”
 8. หากมีหลายบัญชี โปรดเลือกเพียง 1 บัญชี ทีต้องการสมัครใช้บริการ
 9. ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสมัครใช้บริการ พร้อมข้อมูลบัญชีและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำการสมัครใช้บริการ
 10. เมื่อท่านทำรายการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็ม และ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการ

* กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ หรือยกเลิกบริการ ให้เลือกเมนู “เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ” หรือ “ยกเลิกบริการ” แล้วทำรายการตามขั้นตอนที่กำหนดพร้อมยืนยันรายละเอียดรายการ

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ

ลูกค้าใหม่ : สามารถสมัครพร้อมกับการเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวันได้ได้ทันที
ลูกค้าปัจจุบัน : แสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ ณ สาขาที่ติดต่อ

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากทางบัวหลวงโฟน

 1. โทรศัพท์ติดต่อบัวหลวงโฟนที่หมายเลข (66) 0-2645-6655
 2. เลือกรับ SMS ภาษาไทย ให้เลือกเมนูภาษาไทย กด 1 เลือกรับ SMS ภาษาอังกฤษ ให้เลือกเมนูภาษาอังกฤษ กด 2
 3. กด 1 เพื่อเข้าสู่บริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี
 4. กดหมายเลขบนบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรบีเฟิสต์ 16 หลัก
 5. กดรหัสประจำตัว 4 หลัก
 6. กด 1 สมัครใช้บริการ
 7. รับฟังเงื่อนไขบริการ กด 1 ยอมรับเงื่อนไขบริการ
 8. กดเลขที่บัญชีเงินฝากที่ต้องการทำรายการ 10 หลัก (เฉพาะกรณีในบัตรมีการผูกบัญชีมากกว่า 1 บัญชี)
 9. กดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักที่ท่านต้องการรับ SMS
 10. กดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักที่ท่านต้องการรับ SMS อีกครั้ง
 11. กด 1 ยืนยัน กด 2 แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ กด * ฟังซ้ำ กด 9 ยกเลิกรายการ

วิธียกเลิกบริการ SMS : ติดต่อบัวหลวงโฟน ที่หมายเลข 1333 หรือ (66) 0-2645-6655 หรือสาขาธนาคารกรุงเทพ

เงื่อนไข :

 • เฉพาะบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ และกระแสรายวัน ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น จึงจะสามารถสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากได้
 • ไม่สามารถใช้บัญชีร่วมสมัครบริการนี้ได้
 • สมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากได้ทางสาขาของธนาคารที่สะดวก
  (หลักฐานการสมัครบริการ บัตรประชาชนและสมุดบัญชีที่ต้องการสมัครบริการ) หรือทางบัวหลวงโฟน 
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 หมายเลข สามารถใช้ลงทะเบียนโดยลูกค้า 1 คนเท่านั้น
 • บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีสามารถสมัครใช้บริการ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลขเท่านัั้น
 • ท่านสามารถขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ในการรับ SMS ผ่านทางสาขาของธนาคารและบริการบัวหลวงโฟน ในกรณีที่ท่านไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ธนาคารไม่สามารถ
  รับผิดชอบในความเสียหาย หากข้อความถูกส่งไปยังผู้รับท่านอื่น

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ น่าจะสมัครใช้บริการ SMS เงินเข้า เงินออก รู้ได้ทันที จะได้รู้การเคลื่อนไหว ของเงินในบัญชี ทั้งยอดคงเหลือ ยอดเงินเข้า ยอดเงินออก ค่าบริการเพียง 15 บาท ต่อเดือน หมดห่วงเป็นกังวลกับเงินในบัญชี และไม่ต้องเสียเวลา นำสมุดไปอัพเดทยอดคงเหลือที่ธนาคาร นะจ๊ะ

ขอบคุณ : ธนาคารกรุงเทพ

Like & Share This :

Comments


 1. Code
 2. By คค

  ตอบกลับ

 3. By จ่ายเงินฟรีทั้งที่ไม่ใช่บัญชีตัวเอง

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 4. By นริศรา

  ตอบกลับ

 5. By 15บาท

  ตอบกลับ

 6. By ขจร

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *