.

[ไปจองกันจ๊า]เงินฝากยินดีให้ฟรี 1 เดือน @ ธ.ก.ส. ดอกเบี้ยสูงสุด 9.60% ต่อปี* ฝาก<1 ปี ในงาน Thailand Smart Money เท่านั้นนะ


ฝากประจำดอกเบี้ยสูงสุด 9.6% เงินฝากยินดีให้ฟรี 1 เดือนดอกเบี้ยสูงจังเลย! ธ.ก.ส. ใจดี จัดให้แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่อยากฝากประจำ ดอกเบี้ยสูงๆ กับ เงินฝากยินดีให้ฟรี 1 เดือน ฝากไม่ถึงปี ก็รับดอกเบี้ยสูงสุดที่ 9.60% ต่อปี* เริ่มฝากที่ 50,000 บาทเท่านั้น ดอกเบี้ยเฉลี่ยก็ยังสูงกว่าแบงค์ไหนๆ ที่ 3.61-3.63% ต่อปี รับเต็มๆ ไม่หักภาษี

เงินฝากดอกเบี้ยสูง ดีๆแบบนี้ ถ้าอยากฝากต้องไปจองสิทธิ์ในงาน Thailand Smart Money สัญจร เท่านั้นนะ

งาน Thailand Smart Money สัญจร จัดโดยเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ เป็นงานให้บริการการเงิน การลงทุนครบวงจรซึ่งจัดมา 3 ปี และปี 2556 นี้เป็นปีที่ 4 แล้วจ๊ะ

สำหรับงาน Thailand Smart Money ปีนี้จัดสัญจรเยือนถิ่น 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี (2 จังหวัดนี้จัดงานไปแล้วหละ) ยังเหลืออีก 2 ครั้งที่ อุบลราชธานี และที่ กรุงเทพ @ Central World ดังนั้นแฟนๆ ที่อยากฝากเงินได้ดอกเบี้ยสูง ต้องไปจองสิทธิ์การฝากในงาน ที่จังหวัดอุบลราชธานี และที่กรุงเทพ นะ

เงินฝาก : เงินฝากยินดีให้ฟรี 1 เดือน

ประเภทการฝาก : ออมทรัพย์พิเศษ (ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก) เทียบเท่าเงินฝากประจำ 11 เดือน

สำหรับ : ลูกค้าที่จองสิทธิ์การฝากในงาน Thailand Smart Money (อุบลราชธานี และที่กรุงเทพ) เท่านั้น
+รับคูปองฯ ในงาน เพื่อไปเปิดบัญชีฝากเงินที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไขการฝาก :
+บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
+เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ฝาก แต่รวมแล้วต้องไม่เกินบัญชีละ 1 ล้านบาท
+ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย : คิดดอกเบี้ยให้แบบขั้นบันไดเป็นช่วงๆ รวมระยะเวลา 11 เดือน (สูงสุด 9.60% ต่อปี ในเดือนที่ 11)

การจ่ายดอกเบี้ย : ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทบต้น เป็นรายเดือนทุกสิ้นเดือน

การถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด :
+ถอนเงินฝากบางส่วนหรือถอนปิดบัญชี ก่อนครบกำหนดโครงการ ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากในอัตราร้อยละ 1 ของต้นเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 500 บาท ยกเว้นการถอนปิดบัญชีกรณีผู้ฝากเสียชีวิต
+ยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 50,000 บาท ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตามประกาศธนาคาร (ณ 16/10/56 เท่ากับ 1.50% ต่อปี)
+หากยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร (ณ 16/10/56 เท่ากับ 0.75% ต่อปี)
………………………………………………………………………
ระยะเวลา เงินฝากยินดีให้ฟรี 1 เดือน @ ธ.ก.ส. ของแต่ละรอบ (ที่เหลืออยู่ 2 รอบ) มีรายละเอียดดังนี้

รอบที่ 1 : ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
+รับคูปองจองสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 56 ในงาน Thailand Smart Money ที่ Central จ.อุบลราชธานีCentral-Plaza-Ubonratchathani +นำคูปอง ไปประกอบการเปิดบัญชีและฝากเงินได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 25 ต.ค. – 8 พ.ย. 56

อัตราดอกเบี้ย :
@ เดือนที่ 1-10 รับดอกเบี้ย 3.00 ต่อปี (ตั้งแต่ 25/10/2556 – 31/08/2557)
@ เดือนที่ 11 รับดอกเบี้ยสูงสุด 9.60% ต่อปี (ตั้งแต่ 1-30/09/2557)
**อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.63 ต่อปี**
**รับดอกเบี้ยเต็มๆ ทบเข้ากับเงินต้น เป็นรายเดือนทุกสิ้นเดือน **

วันครบกำหนด : ครบกำหนดวันที่ 30/09/2557 และถอนได้ในวันที่ 1/10/2557
………………………………………………………………………..
รอบที่ 2 : ตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน 2557
+รับคูปองจองสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 12-15 ธ.ค. 56 ในงาน Thailand Smart Money ที่ Central World กรุงเทพฯthailand-smart-money-2013-bangkok +นำคูปอง ไปประกอบการเปิดบัญชีและฝากเงินได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 12-26 ธ.ค. 56

อัตราดอกเบี้ย :
@ เดือนที่ 1-10 รับดอกเบี้ย 3.00 ต่อปี (ตั้งแต่ 12/12/2556 – 31/10/2557)
@ เดือนที่ 11 รับดอกเบี้ยสูงสุด 9.60% ต่อปี (ตั้งแต่ 1-30/11/2557)
**อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.61 ต่อปี**
**รับดอกเบี้ยเต็มๆ ทบเข้ากับเงินต้น เป็นรายเดือนทุกสิ้นเดือน**

วันครบกำหนด : ครบกำหนดวันที่ 30/11/2557 และถอนได้ในวันที่ 1/12/2557
……………………………………………………………………….
จุดเด่น :
+เปิดบัญชีเริ่มฝาก ด้วยเงินไม่มากเกินไป เพียง 50,000 บาทก็ฝากได้
+คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน
+จ่ายดอกเบี้ย ทุกเดือน ทบเข้ากับเงินต้น
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
+สะดวกมาก มีสาขาในต่างจังหวัดค่อนข้างมาก โดยจะมีสาขาเกือบทุกอำเภอ และยังมีสาขาในระดับตำบล เลยทีเดียว
+รับผลตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วย ดอกเบี้ยที่ไม่เสียภาษี

จุดที่ต้องพิจารณา :
+แฟนๆ ที่สนใจอยากฝากเงินกับ เงินฝากยินดีให้ฟรี 1 เดือน @ ธ.ก.ส. อาจจะไม่ได้ฝากเนื่องจากไม่สะดวกในการไปรับคูปองจองสิทธิ์ ในงาน Thailand Smart Money (ที่เหลืออยู่คือที่ อุบลราชธานี และที่กรุงเทพ)
+เสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินเยอะเลยนะ ร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ถอน หรือขั้นต่ำ 500 บาท เมื่อถอนเงินบางส่วน หรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดการฝาก ดังนั้นเลือกแล้วต้องคบกันไปให้ตลอดนะ เปลี่ยนใจ ถอดใจ โดน!
+อยากได้ดอกเบี้ยสูง นอกจากจะต้องไม่ถอนเงินก่อนแล้ว เงินฝากคงเหลือต้องไม่น้อยกว่า 50,000 นะจ๊ะ ถ้าเหลือน้อยกว่านี้ โดนหั่น ทันที

สูงกว่าใคร! ในยามนี้ : เงินฝากยินดีให้ฟรี 1 เดือน @ ธ.ก.ส. เป็นเงินฝากเทียบเท่าเงินฝากประจำ 11 เดือน ที่โดดเด่นมาก ดอกเบี้ยสูงกว่าแบงค์ไหนๆ เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ฝาก 11 เดือน ดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงถึง 3.61-3.63% ต่อปี รับแบบเต็มๆ ไม่มีหักภาษี เริ่มฝากได้ด้วยเงินไม่ต้องมากนัก เพียง 50,000 บาทเท่านั้น

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่สะดวกในการไปจองสิทธิ์ รับคูปอง ในงาน Thailand Smart Money (อุบลราชธานี และที่กรุงเทพ) อย่าปล่อยให้ดอกเบี้ยสูง ลอยนวล ไปจองกันนะ ตามวันเวลาที่แจ้งไว้ข้างต้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ โทร 02-555-0555

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก : ธ.ก.ส., นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดงาน Thailand Smart Money, Central Plaza

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น