.

[3.49-3.59%]เงินฝากเกษียณมั่งคั่ง 4 ธ.ก.ส. ดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ฝากยาวๆ 4-5ปี


ธ.ก.ส. เปิดโครงการเงินฝากเกษียณมั่งคั่ง อีกครั้งโดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้วจ๊ะ “เงินฝากเกษียณมั่งคั่ง 4” ระยะเวลาฝาก 4 ปี และ 5 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.49% และ 3.59% ต่อปี ตามลำดับรับเต็มๆไม่ถูกหักภาษี สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ฝากได้แล้ววันนี้ – 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

เงินฝากเกษียณมั่งคั่ง 4 ธ.ก.ส.

เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2557 หรือเมื่อธนาคารฯแจ้งปิดรับฝาก

การเปิดบัญชี : เปิดบัญชีฝากเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย : ธ.ก.ส. ให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นทุกปี โดยดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.49% และ 3.59% ต่อปี ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษี ตามรายละเอียดดังนี้
เงินฝากเกษียณมั่งคั่ง 4 แบบฝาก 4 ปี
ปีที่ 1 : 1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558 ดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี
ปีที่ 2 : 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559 ดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
ปีที่ 3 : 1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560 ดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี
ปีที่ 4 : 1 ต.ค. 2560 – 27 ก.ย. 2561 ดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี
**ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.4875% ต่อปี**

เงินฝากเกษียณมั่งคั่ง 4 แบบฝาก 5 ปี
ปีที่ 1 : 1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558 ดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
ปีที่ 2 : 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559 ดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี
ปีที่ 3 : 1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560 ดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี
ปีที่ 4 : 1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561 ดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี
ปีที่ 5 : 1 ต.ค. 2561 – 29 ก.ย. 2562 ดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
**ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.59% ต่อปี**

การจ่ายดอกเบี้ย : ธ.ก.ส. จะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

จุดเด่น :
+ได้รับดอกเบี้ยรายเดือน
+รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
+สะดวกมาก มีสาขาในต่างจังหวัดค่อนข้างมาก โดยจะมีสาขาเกือบทุกอำเภอ และยังมีสาขาในระดับตำบล เลยทีเดียว
+บุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่หักภาษี

จุดที่ต้องพิจารณา :
+เป็นเงินฝากประจำ ที่มีระยะเวลาฝากนานถึง 4 ปี และ 5 ปี
+สำหรับผู้ฝากประเภทบุคคล ที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
+เงินฝากขั้นต่ำ 1 แสนบาท
+หากผู้ฝากถอนเงินหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธ.ก.ส. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การถอนเงินร้อยละ 1 ของต้นเงินที่ถอน แต่ไม่น้อยกว่าครั้งละ 500 บาท (ยกเว้น การถอนเงินฝากกรณีผู้ฝากเสียชีวิต)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มได้โดยโทร 02-555-0555 และ/หรือเปิดบัญชีฝากเงินได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศจ๊า

ขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *