.

กองทุน B-FUTURE พิชิตรางวัล “กองทุนยอดเยี่ยม 2565 ประเภทกองทุนหุ้นต่างประเทศ” จาก Money & Banking Awards 2022


กองทุน B-FUTURE พิชิตรางวัล “กองทุนยอดเยี่ยม 2565 ประเภทกองทุนหุ้นต่างประเทศ” จาก Money & Banking Awards 2022

วารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2022 อันเป็นการยกย่อง เชิดชูบุคคล ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี มีความโดดเด่นเป็นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจด้านต่างๆ ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศและสังคมส่วนรวม นับเป็นปีที่ 15 ของการจัดงาน โดยมี ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร

กองทุน B-FUTURE,  B-FUTURE, B-FUTURE ดีไหม,  กองทุนยอดเยี่ยม 2565, กองทุนหุ้นต่างประเทศ, บลจ.บัวหลวง, กองทุนบัวหลวง,

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM กล่าวถึง กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) ซึ่งได้รับรางวัล กองทุนยอดเยี่ยม 2565 ประเภทกองทุนหุ้นต่างประเทศ (Foreign Equity Fund) ในครั้งนี้ว่า นับเป็นผลงานและความสำเร็จของการบริหารจัดการกองทุนตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งจากนโยบายการลงทุนที่มีความยืดหยุ่น สามารถจัดสรรเม็ดเงินลงทุนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ผนวกกับการเล็งเห็นถึงผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นของธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์ เช่น การใช้เทคโนโลยี AI หรือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเติบโตไปกับแนวโน้ม Digitalization ที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้ง สินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นแบรนด์ที่กำลังได้รับความนิยม เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งให้ B-FUTURE มีผลการดำเนินงานกองทุนที่ดีเป็นที่ประจักษ์ ตอกย้ำด้วยรางวัลดังกล่าว อันแสดงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของทีมงานผู้จัดการกองทุน รวมถึงความทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพของทีมงานทุกคนในองค์กร

อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ BBLAM ขอขอบพระคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและมอบความไว้วางใจให้ BBLAM บริหารเงินทุนของท่าน อันเป็นส่วนสำคัญที่นำมาซึ่งการได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล โดย BBLAM พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น