.

BBLAM เสนอขายกองทุน B-ASIATECH ‘บัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี’ IPO 19-25 มี.ค.นี้


BBLAM เสนอขาย ‘บัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี’ (B-ASIATECH) IPO 19-25 มี.ค.นี้ ลงทุนหุ้นเทคฯ ในเอเชีย ภูมิภาคที่เป็นผู้นำด้านห่วงโซ่อุปทานของเทคฯ รวมถึงโอกาสการเติบโตด้านการพัฒนาและการวิจัย โดยเป็นตลาดที่มีประชากรชนชั้นกลางที่ใหญ่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีมากที่สุด

คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ และ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) เปิดเผยว่า BBLAM เสนอขาย ‘กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี’ หรือ Bualuang Asia Technology Fund (B-ASIATECH) เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 19-25 มีนาคม 2567 นี้ จากการที่ BBLAM คำนึงถึงภาพการลงทุนในระยะยาว โดยมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตที่ชัดเจนของหุ้นเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากเอเชียเป็นศูนย์กลางของการคิดค้นวิจัยด้านเทคโนโลยี และเป็นที่ตั้งของห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยีของโลก รวมถึงการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น จึงมีความสำคัญต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี ประกอบกับการลงทุนที่ผ่านผู้จัดการกองทุนระดับโลกอย่าง Wellington Management ซึ่งมีความชำนาญในการคัดเลือกหุ้นในแบบ Bottom Up Approach รวมถึงมีทีมงานขนาดใหญ่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่หลากหลายอีกด้วย

กองทุนรวมบัวหลวง, บัวหลวงเอเชียเทคโนโลยีม, Bualuang Asia Technology Fund, B-ASIATECH, Wellington Management, กองทุนหุ้นเทคโนโลยี, Wellington Asia Technology Fund, กองทุนหุ้นต่างประเทศ

บริษัทเทคโนโลยีของเอเชียเป็น Supply Chain รายใหญ่ของโลก โดยผู้จัดการกองทุนมองว่า ธีมเทคโนโลยียังมีโอกาสเติบโตได้อีก ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เห็นได้จากการเข้ามาของธีมการลงทุน Artificial Intelligence (AI) อย่างชัดเจน โดยในปีที่ผ่านมา หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ได้ปรับตัวขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อรองรับธีม AI เราจึงคาดว่า จะเป็นช่วงเวลาที่หุ้นเทคโนโลยีขนาดกลางและขนาดเล็กของเอเชียมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นตามไปด้วย และยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

ขณะเดียวกัน กองทุนมีวัตถุประสงค์ลงทุนในการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการลงทุน โดยจะให้ความสำคัญกับการนำประเด็นด้าน Environmental, Social และ Governance มาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดในการเข้าลงทุนผ่านการให้บริษัทที่ลงทุนคำนึงถึงและมีแนวทางการจัดการในประเด็นต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้ กองทุน B-ASIATECH นับเป็นกองแรกที่ได้รับการประทับตราสัญลักษณ์ SRI (Sustainable and Responsible Investing) จากสำนักงาน ก.ล.ต.ไทยอีกด้วย

B-ASIATECH มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Asia Technology Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน USD S Accumulating Unhedged เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่จดทะเบียนอยู่บนตลาดหลักทัรพย์ หรือที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและส่งเสริมการลงทุนด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ด้วยการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาพิจารณาใช้ในกระบวนการลงทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนในกลุ่ม Wellington Management Funds (Luxembourg)

กองทุน B-ASIATECH เหมาะกับผู้ที่สนใจลงทุนในตราสารทุนที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และ/หรือการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟท์แวร์ บริการทางเทคโนโลยี และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น รวมไปถึงผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงจากการลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจนผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนในหุ้น อัตราแลกเปลี่ยนและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อีกทั้งสามารถลงทุนได้ระยะยาวเวลา 3-5 ปีขึ้นไป

ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลกองทุน B-ASIATECH ได้ที่ BBLAM โทร. 02-674-6488 กด 8 หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกลงทุนได้ง่ายๆ ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ หรือผ่าน BF Fund Trading จาก BBLAM

  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุนเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *