.

[FYI]บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ชิพอัจฉริยะ ธนาคารกรุงเทพ กดเงินที่ตู้เอทีเอ็มช่วงปีใหม่ ยกเว้นค่าธรรมเนียมกดเงินข้ามเขต


บัตรเอทีเอ็ม be1st
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “BBL” มอบความมั่นใจให้ลูกค้าประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ที่ธนาคารได้นำเทคโนโลยีชิพอัจฉริยะ EMV มาตรฐานสากลมาติดลงบนบัตร ทำให้ยากต่อการปลอมแปลงและคัดลอกบัตร ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยของเงินในบัญชี และความมั่นใจในการทำธุรกรรมทางการเงิน

พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดข้ามเขตผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพเกือบ 9,000 เครื่องทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 4 มกราคม 2558

นอกจากนี้แล้วผู้ถือบัตรบัวหลวงเอทีเอ็ม บัตรบัวหลวงพรีเมียร์ และบัตรเดบิตบีเฟิสต์ ทุกประเภทก็จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดข้ามเขต ด้วยเช่นกันจ๊ะ เมื่อทำธุรกรรมที่เครื่องเอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ และยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการการฝากเงินสดข้ามเขตเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ที่เครื่องรับฝากเงินสด ของธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558 เวลา 23:00 น.

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพ โทร.1333 เว็บไซต์ www.bangkokbank.com

ขอบคุณภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ธนาคารกรุงเทพ

Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น