.

กอช. มุ่งส่งเสริมการออม พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐบาล 50-100% ฟรี เพื่อมีเงินบำนาญไว้ใช้หลังอายุ 60 ปีกองทุนการออมแห่งชาติหรือ (กอช.) มุ่งส่งเสริมความรู้ให้นักเรียน นิสิตนักศึกษ าพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร และอาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปีเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐบาลฟรีไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกภายในเดือนตุลาคมนี้ จะได้รับกระปุกออมสิน “น้องเก็บออม”

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่ากอช. เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อเสริมสร้างระบบบำนาญให้แก่ ผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ นักเรียนนิสิตและนักศึกษา ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีช่วงอายุ 15 – 60 ปี ที่สามารถใช้สิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. จำนวนกว่า 21 ล้านคนทั่วประเทศ ที่จะได้เติมเต็มเงินออมหลังเกษียณเป็นรายเดือนเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน

ที่ผ่านมากอช. ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) หลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน และรัฐวิสาหกิจในการส่งเสริมความรู้ และขับเคลื่อนให้ประชาชนได้รับสิทธิสวัสดิการ จากรัฐผ่านการออมเงินกับกอช. และให้ตระหนักรู้ถึงการออมของประชาชน และรับเงินสมทบจากรัฐไว้ใช้หลังอายุ 60 ปีซึ่งที่ผ่านมากอช. ได้ประสานกับหน่วยงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด พร้อมกับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกอช. โดยสมัครเป็นสมาชิกกอช. ในช่วงวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 เพียงส่งเงินสะสมงวดแรกตั้งแต่ 50 บาทเป็นต้นไปจะได้รับกระปุกออมสิน”น้องเก็บออม” ที่เป็นสัญลักษณ์การออมเงินของกอช. ซึ่งผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกจะได้รับกระปุกออมสินน้องเก็บออม จะจัดส่งให้หลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

ทั้งนี้ กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก และผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิกดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม ๐๒-๐๔๙-๙๐๐๐ ทั้งนี้ติดต่อสมัครสมาชิกและรับบริการอื่นๆของกอช. ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. ทุกสาขารวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ”

   
Like & Share This :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.